Logopedie Sarah De Schepper

Welkom

Ik ben Sarah De Schepper, logopediste. Sinds 2014 ben ik afgestudeerd aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ik volgde daar de opleiding professionele bachelor in de logopedie en audiologie met afstudeerrichting logopedie. Tijdens mijn stages werkte ik in een privépraktijk, een centrum voor ambulante revalidatie en het buitengewoon onderwijs. Toen ik afstudeerde, ging ik meteen aan de slag als zelfstandige logopediste in een groepspraktijk. Later startte ik ook mijn eigen praktijk op. Deze praktijk is gelegen in de Schoolstraat 13 in Melsele. Gemakkelijk bereikbaar met voldoende parkeermogelijkheden.

Sinds 2019 krijg ik versterking van collega logopediste Lotte Janssens. Ze studeerde af aan de Artevelde Hogeschool, Gent en deed reeds ervaring op in een multidisciplinaire praktijk, lagere school en zelfstandige logopedische praktijk. Net als ik hecht ze veel belang aan open communicatie en het opbouwen van een vertrouwensband.

Op de website kan je informatie vinden over logopedische stoornissen, de werkwijze, tarieven,… Indien je meer informatie wenst, aarzel dan niet om me te contacteren.

Groetjes!

Behandelingen

Kinderen en jongeren kunnen in de praktijk terecht voor de diagnose en behandelingen van volgende logopedische stoornissen:

Articulatiestoornissen

Bij articulatiestoornissen worden bepaalde klanken of klankgroepen foutief uitgesproken. Als logopediste ga ik op zoek naar de oorzaak van het articulatieprobleem. In de volgende stap leren we de juiste uitspraak aan. Het is van groot belang dat dit ook buiten de logopedische praktijk ingeoefend wordt. Het onderzoek en de behandeling van articulatiestoornissen kan worden terugbetaald door het ziekenfonds.

Leerstoornissen

Binnen de leerstoornissen kunnen we drie problemen onderscheiden: lees-, spelling- en rekenproblemen. Tijdens het leerproces kunnen kinderen moeilijkheden krijgen met de verwerking van de leerstof die op school wordt aangeboden. Soms kan de leerachterstand bijgewerkt worden dankzij logopedische therapie. Wanneer de problemen hardnekkig aanwezig blijven, de achterstand zeer groot blijft en er geen andere oorzaken te vinden zijn kan men spreken van een leerstoornis (dyslexie/dysorthografie/dyscalculie).

Afwijkend mondgedrag (OMFT)

Infantiel slikken, open mond gedrag, duimzuigen, ... deze gedragingen vallen binnen het gebied OMFT. Wanneer deze afwijkende mondgedragingen voorkomen bij een kind kunnen ze het effect van orthodontie teniet doen. Het is dan belangrijk logopedische therapie te volgen om deze gewoonten af te leren.

Taalstoornissen

Bij sommige kinderen zien we een vertraagde taalontwikkeling. Dit zien we wanneer de talige leeftijd van het kind lager ligt dan de eigen leeftijd. Soms zien we ook een gestoorde taalontwikkeling. Hier spreken we van wanneer er afwijkende taalkenmerken voorkomen in het taalverwervingsproces van het kind. Een combinatie kan ook voorkomen. In een taaltherapie wordt gewerkt op het taalbegrip en/of de taalproductie en de verschillende domeinen die hierbinnen vallen zoals taalinhoud, taalvorm en taalgebruik.

Typlessen voor kinderen met dyslexie

Volgens een aangepaste methode, speciaal ontwikkeld voor kinderen met fijnmotorische problemen en/of leerproblemen leert u kind vlot typen. De lessen kunnen individueel of in kleine groepjes worden gegeven.

Werkwijze

Aanmelding

De opstart van logopedische begeleiding begint bij de aanmelding. U kan steeds telefonisch of per mail contact opnemen. Hierna wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek en logopedisch onderzoek. Afhankelijk van de aard en achterstand van de stoornis wordt door de logopedist een aanvraag ingediend voor de terugbetaling*. Na het onderzoek stelt de logopedist een behandelingsplan op maat op. Er wordt op regelmatige basis geëvalueerd. Een nauwe samenwerking met de betrokken partijen is noodzakelijk (ouders, school, clb,…).

*zie tarieven voor meer info over de terugbetaling

Therapie

De therapiesessies duren 30 minuten of 60 minuten (afhankelijk van het behandelingsplan). De therapie kan doorgaan op de praktijk van maandag tot en met zaterdag. Na overleg met de school kan de therapie eventueel op school doorgaan.

Therapiesessies dienen minstens 24u op voorhand te worden geannuleerd bij afwezigheid.

Tarieven

Patiënten zonder voorkeursregeling/verhoogde terugbetaling
Praktijk Terugbetaling Remgeld School Terugbetaling Remgeld
Bilan /30’ x5 € 40,54 € 25,66 € 14,88
Evolutiebilan € 66,80 € 36,27 € 30,53 € 66,80 € 36,27 € 30,53
Sessie 30’ € 33,40 € 23,78 € 9,62 € 33,40 € 22,28 € 11,12
Sessie 60’ € 67,07 € 45,89 € 21,18
Collectieve zitting € 17,20 € 11,59 € 5,61
Patiënten met voorkeursregeling/verhoogde terugbetaling
Praktijk Terugbetaling Remgeld School Terugbetaling Remgeld
Bilan /30’ x5 € 33,16 € 30,16 € 3,00
Evolutiebilan € 47,27 € 42,77 € 4,50 € 47,27 € 42,77 € 4,50
Sessie 30’ € 29,28 € 27,28 € 2,00 € 29,28 € 27,28 € 2,00
Sessie 60’ € 56,89 € 52,39 € 4,50
Collectieve zitting € 14,59 € 13,59 € 1,00

deze zittingen zijn niet toegestaan op school

Contact

0476/74.76.65
logopedie@sarahdeschepper.be
riziv: 6-02994-55-801
Schoolstraat 13, 9120 Melsele

Sarah De Schepper - Google Maps